Yaxşı at və qamçı söhbəti


Kişilər hansı hallarda çıxış yolunu qadınları öldürməkdə görürlər? Nə üçün mədəniyyətin inkişafı bu köhnə adətə təsir göstərmir?

Diqqətlə baxsaq görərik ki, qadınları öldürən elə bizim Şərq mədəniyyətidir. Qadını ikinci sort varlıq elan edən, kişinin mülkiyyəti kimi tanıdan, antihumanist, terror içərikli namus anlayışını xalqa sırıyan bu mədəniyyət. Yəni bizim mədəniyyətin özünün mədəniləşməyə ehtiyacı var.Tarix: 01.11.2016

12642