Namusun təmizliyi üçün sübut


Qanunlar insan azadlığına yönəlik zorakı müdaxilələrin qarşısını almaq üçündür, amma elə qondarma qanunlar, hökmlər də var ki, azadlığın özünün əleyhinədir.

Və elə insanlar da var ki, xoşbəxtliyi insan azadlığının əleyhinə olan bu hökmlərin altında yaşamaqda görürlər. Tarix: 01.11.2016

17458