Aqibətini düşünəndən igid olmaz!


Belə bir deyim var ki, hər kəs özündə olmayandan danışmağı sevir; qorxaq davadan, kasıb puldan, varlı hər şeydən. 

Və dünyanı maraqlı edənlər də bu cür adamlardır.

 Tarix: 12.10.2016

7762