Yaşamaq özü də peşədir!


Hər bir peşə sahibinin özünün şablonlaşmış peşəkarlıq vərdişləri var və bu vərdişlər peşə mühitində nəsildən-nəsilə ötürülür.

Məsələn, rejissorlar şairi yalnız ağacların arasında təsəvvür edir. Aktyor həyatda ən sevdiyi qəhrəmanı yamsılayır. Bərbərlər müştəridən dərhal özündən əvvəlki bərbərin kim olduğunu soruşur. Həkim hər şeydən əvvəl xəstənin dilinə baxır. Zabit mütləq əsgərdə səhv tutur və s.

Çünki hər bir insan get-gedə öz peşəsinə çevirilir.  Tarix: 23.09.2016

11838