Koroğlu çox səmimi adam olub


Koroğlu yeganə qəhrəmandır ki, obraz kimi bütöbvdür, yəni müsbət cəhətləri ilə yanaşı, mənfi cəhətləri də dastanda yer alıb.

Özü ğzünün tənqidçisidir, xalq onu da ideallaşdırıb özündən uzaqlaşdırmayıb, bütün mənfi-müsbət keyfiyyətləri ilə nəsildən-nəsilə ötürüb canlılığına xələl gətirməyib. Onun ölməzliyi də hələ də xalqın dilində yox, xalqın arasında, içində yaşamasındadır. Tarix: 28.09.2016

16413