Adəmin gərək bəxti olsun!


Dünya sübutlarla doludur; allaha inanmaq istəyirsənsə, buyur, hər yan sübutdur, elmə inanmaq istəyirsənsə, həmçinin.

Amma insanlar yalnız öz sübutlarını həqiqət hesab edirlər. Buna görə də onlar irqlərə, dinlərə, millətlərə, fərdlərə bölünürlər ki, vahid başlanğıca ayrı-ayrılıqda inansınlar. Tarix: 15.09.2016

15385