Bacarana can qurban


Azərbaycanda gücsüzün halını ifadə eləyən belə bir deyim var: "vur başına, çörəyini al əlindən".

Uzaqgörən dədələrimiz hələ neçə nin il bundan əvvəl monopoliyanın formulunu kəşf ediblərmiş.Tarix: 18.08.2016

6666