İçki öz günahından qədimdir


Ustaların, peşə sahiblərinin, adətən, içkiyə meyilli olmasının, hər uğuru içki ilə qeyd etməsinin qədim tarixi var.

Hələ qədim zamanlarda müsəlman Şərqində inanclardan biri hesab olunan sufilik ən çox şəhər sənətkarları arasında yayılmışdı. Bunun da əsas səbəbi o idi ki, sufizm insanın ruhən azad olmasını tərənnüm edirdi və bu ruhani azadlığa nail olmağın yollarından biri kimi şərabın məstliyinə sevgi aşılayırdı.Tarix: 16.08.2016

7086