Səyləriniz qırılsın!


Üç şeyin çoxluğu və üç şeyin azlığı adama ziyandır: çox danışmaq və az bilmək, çox xəyal etmək və az iş görmək, çox xərcləmək və az qazanmaq.

Ağıl az olanda isə heç nə adama ziyan kimi görünmür, əksinə hər ziyanda bir xeyir olduğunu düşünürsən.Tarix: 11.08.2016

11124