Ağaya gəlincə səhv, qula gəlincə günah?


Əgər hər şey göylərin iradəsi ilə baş verirsə, onda insanı günahlandırmaq, onu şərləməkdir.

Nə üçün bu nəhəng kainatda Xeyir və Şər deyilən iki əbədi metafizik pəhləvan yalnız kainatın ölçüləri ilə götürdükdə un tozundan da balaca olan insanı özlərinə mübarizə meydanı seçiblər? Nə üçün insandan kənarda hər yerdə əbədiliyə iddialı ciddi bir nizam-intizam var? Nə üçün xeyirlə şərin mübarizəsinin zərbələri ancaq insana dəyir? Bəlkə, sadəcə, dünya ittiham edənlərdən və mühakimə olunanlardan ibarət olduğu üçün bu nağıl uydurulub?Tarix: 10.08.2016

25221