Ərəblər bizdən nə istəyir?


Ərəblərin atalar sözlərində deyilir ki, uşaqla beş yaşına qədər bəy kimi dolan, beş-yaşından on beş yaşına qədər nökər kimi.

On beş yaşından sonra isə dost kimi. Nəzəri olaraq yaxşı fikirdir. Ancaq bir məsələ var ki, bəyi yalnız döyə-döyə nökər, nökəri yalnız çırpa-çırpa dost etmək mümkündür. Bəlkə də, elə uşaqları kəlməbaşı əzişdirmək adəti də bizə onlardan keçib. Tarix: 08.08.2016

44538