İstinin müsəlmana təsiri


Fransız maarifçisi Mönteskyö izah edirdi ki, din, iman deyilən şey allahın yox, çoğrafi relyefin, iqlimin insana öyrətdiyi təcrübələrdir.

Bakıdakı bu istiyə baxanda şükür etməliyik ki, ərəb səhralarının istisində müsalmanlıq yaranıbsa, yaxşı qurtarmışıq. Allah üzümüzə baxıb. Tarix: 05.08.2016

16119