9 iqlim məsələsi


Qoy hamı bilsin ki, Azərbaycanda doqquz iqlim qurşağı yoxdur, doqquz iqlim tipinin (qurşağının yox) əlamətləri var.

Azərbaycan özü isə subtropik qurşaqla mülayim qurşağın keçidində yerləşir. Yayı daha çox subtropik, qışı isə mülayim qurşağa uyğun keçir.  

 

 

 Tarix: 20.07.2016

17659