Erməni xalqının damarında hansı xalqın qanı axmır?


Hamıdan çox öz qədimliyi ilə öyünən ermənilərin mənşəyi haqqında tarixdə bir-birini tamamlayan doğru-dürüst bir fakt yoxdur, çünki bu xalqın özünün tarixi ədəbiyyatı yoxdur.

Hətta erməni yazıçısı ve alimi Nalbəndyan özü də ermənilərin Dəclə və Fərat çaylarının yuxarı axarlarına Balkan yarımadasından köçüb gəldiyini və bu ərazilərin aborigenləri olan mədəni cəhətdən üstün pillədə dayanan hetlerin, hurrilərin, urartuların mədəniyyətlərindən bəhrələnmişlər. Ancaq bu bəhrələnmə, özgəninkini özününküləşdirmə tarixin sonrakı dövrlərində də ermənilərin ən spesfik xüsusiyyəti olmuşdur. Bugünki ermənilərin tərkibində olmayan nəsə varsa, o da onların iddia etdikləri qədim kimlikləridir.

 



Tarix: 25.06.2016

26129