Yeni dünyanın kəşfi


Əvvəl dünyada cəmi iki dünya var idi; bu dünya və bu dünyanın davamı olan o biri dünya, yəni axirət dünyası.

Bu iki dünyanın hər ikisi də insana yox, allaha məxsus idi. Nəhayət, elmi biliklərinin inkişafı sayəsində insan özünə məxsus olan üçüncü dünyanı yaratdı – internet dünyasını, virtual aləmi.

 Necə deyərlər, az idi arıq-uruq, biri də gəldi qarnıyarıq.Tarix: 08.06.2016

7785