1937-ci ilin söhbəti


Ən şedevr əsərlər ədəbiyyatla siyasi-ictimai tarixin konfliktindən doğulanlardır. Bəzən tarixçilər özləri isə etiraf edirlər ki, əsl həqiqət ədəbiyyatda gizlənir.

Tarix çox vaxt əhatə etdiyi dövrün siyasi hakimiyyətlərinin nəzarətində yazıldığı üçün tərəf saxlamağa məhkumdur. Ədəbiyyat isə nisbətən azad olduğu üçün bər-bəzəklə də olsa özünü daha çox həqiqətə oxşatmaq istəyir. Elə buna görə də tarix heç vaxt ədəbiyyatla yola getmir. Tarix: 07.06.2016

6710