Sıravinin ölümü


Özü-özülüyündə həyat çox bəsit və məhdud zövqə malik bir yaradılışdır. Həyatı mənalı edən süni ideallardır.

İnsan yüz il elə bir adi həyat yaşaya bilər ki, öldüsü ilə qaldısı arasında heç bir fərq olmaz. Amma bircə dəfə elə ölər ki, yüz il bütün dünya ondan danışar.

 

Ona görə öz idealları uğrunda ölən insanlar həmişə adi həyat aşiqlərindən ucada dayanacaqlar. Biz onların ideallarını qəbul edib-etməməyimizdən asılı olmayaraq.

 

 Tarix: 14.04.2016

10935

Ən çox gülünənlər