Daşyonanlar


Tarix boyu daha çox xırda sənətkarlıqla məşqul olan ermənilərin mədəniyyətində öz milli şüurlarına məxsus olan bircə detal belə yoxdur.

Erməni ədəbiyyatşünası Papazyan 1910-cu ildə Tiflisdə çap etdirdiyi "Erməni ədəbiyyatı tarixi" əsərində yazır ki, XIII-XVI əsərlərdə erməni ədəbiyyatı böyük dəyişikliklərə məruz qalıb. Son üç-dörd əsrin içərisində erməni ədəbiyyatı fars, sonra isə türk dilinin təsiri altında inkişaf edib. Elə həmin təsirin nəticəsidir ki, erməni şifahi poeziyasının bəzi nümunələrində fars, türk söz və ifadələri özünə geniş yer tapıb.

Təkcə ədəbiyyatı yox, ermənilərin digər sənət sahələrindəki yaradıcılıqları da ərazilərində yaşadıqları xalqlardan təsirlənmələrdir.

 

 

 Tarix: 11.04.2016

18289