Andranikin qulağı və Melkonyanın başı


Ermənilərin milli qəhrəmanı olan Andranik Ozanyanın Osmanlı dövlətinə xəyanət etdiyi üçün 1880-ci ildə qulağını kəsiblər.

1912-ci il Balkan müharibəsində, 1918-ci ildə Qarabağ və Zəngəzurda türklərin yaşadıqları kəndləlirin dağıdılmasına və əhalisinin qırğınına  başçılıq edən Andranik Ozanyan ermənilərin terror təşkilatı "Daşnaksütunun" üzvü olub. Erməni tarixçisi A.Lalayan yazır ki, "Andranikin başçılıq etdiyi daşnak dəstələri, türk kəndlilərinin uşaqların, qadınların və qocaların qətli zamanı "böyük sücaət"lər göstərirdilər.

 

Andranikin yolunu davam etdirən Birinci Qarabağ döyüşlərində dinc azərbaycanlılara divan tutan erməni terrorçu Monte Melkonyanın isə 1993-cü ildə başı bədənindən qoparılıb. 

Ardı olacaq!

 

 Tarix: 09.04.2016

15864

Ən çox gülünənlər