Azərbaycanlının müharibə istəməməsi...


Azərbaycanlının müharibə istəməməsi, “Böyük Ermənistan” ideyasının tarixi uğurudur.

Azərbaycanlının müharibə istəməməsi, Qarabağın erməni torpağını etiraf etmək deməkdir.

Azərbaycanlının müharibə istəməməsi, bir milyon qaçqının yurd-yuvasından qovulmasına haqq qazandırmaqdır.

Azərbaycanlının müharibə istəməməsi, kölə təfəkkürünün yeni formada üzə çıxmasıdır.

 

 

 Tarix: 04.04.2016

14518