Erməni tək qalanda


Azərbaycanın sovetdənqalma ziyalı elitasının və Qərbin siyasi təsirində cücərən “xalq diplomatiysı”nın şüurunda belə bir yanaşma var ki, türkləri, azərbaycanlıları qırmaq üçün siyasət həmişə ermənilərdən istifadə edib.

Bu yanaşma sovet ittifaqı zamanı “Xalqlar dostluğu” ideyasının bir təbliğatı idi. 1905, 1918-ci il qırğınlarını unutdurmaq üçün ortaya atılmışdı.

Əslində, bu düşmənçiliyin kökü erməni milli psoxologiyanın özü qədər dərindir. Babəkin gizləndiyi yerin ərəblərə nişan verilməsindən üzü bu yana ermənilər bütün tarix boyu siyasi fürsət axtarmağa, yaxud o fürsəti yaratmağa çalışıblar ki, türkün qanını arvad-uşaq səviyyəsində töksünlər.

Əgər bu taixi fürsət təkcə, Qafqazda, Anadoluda yox, uzaq Latın Amerikası, yaxud Afrika ölkələrində də onların əlinə düşsəydi, yenə bu qırğınları törədəcəkdilər.

 

Siyasət, məsələn, Rusiya köləliyi, sadəcə, bir vasitədir ki, bu gün o olmayan yerdə ermənilər özlərini necə aparacaqlarını belə bilmirlər.Tarix: 04.04.2016

8649