Nağıllar qədim inanclardır


Nağıllar ulu dinlərdir. Nə vaxtsa insanlar, doğrudan da, almanın onlara ölməzlik bəxş edəcəyinə inanıblar.

 

Hətta bu fikrin əksini yaxına buraxmamaq üçün həmin almanı oğurlayan bir div obrazı uydurublar.

Ölümün səbəbini öz avamlıqlarında yox, haradasa alma oğrusu olan divin mövcudluğunda axtarıblar.

Bu inanclarına görə övladlarını belə qurban verməkdən çəkinməyiblər.

 

Eynən indi olduğu kimi. Tarix: 31.03.2016

6175