Kim güclüdürsə, o yeməlidir!


Cəmiyyət sivilləşdikcə fiziki güc öz yerini intellektual cazibədarlıqla dəyişir.

 

Feminizasiya effektlərini təhlil edən sosioloqlar diqqəti oğlanların tərbiyəsində evdə qadınların, məktəbdə isə çoxluq təşkil edən qadın müəllimlərinin daha fəal rol oynaması faktını qeyd edirlər.

Formalaşma dövrünün çox hissəsini qadınlarla ünsiyyətdə keçirən oğlan uşaqları çox vaxt onların nəinki düşüncə tərzini, həm də cinsi xüsusiyyətlərini də mənimsəyirlər.

 

Kişi təbiətində baş verən fiziki gücün deformasiyası nəticəsində isə silah çeşidlərinin sayı günbəgün çoxalır. Tarix: 30.03.2016

5794