Terror - siyasətin küçə səviyyəsi!


Siyasətin və siyasətçilərin öz maraqlarını həyata keçirmək üçün dindən və terrordan istifadə etməsi onu göstərir ki, dünya siyasi ideya qıtlığı ilə üzləşib.

 

İnsanları cəlb edən siyasi ideyalar olmadığı üçün qorxuya, terrora əl atılır.

Terror artıq bəşəri cinayət kimi deyil, az qala, məişət xuliqanlığı səviyyəsində müzakirə və mühakimə olunur.

 

Və yalan hesab olunan şair sözü getdikcə bəşəri gerçəkliyə çevrilir: “dünya duracaq yer deyil, ey can, səfər eylə”. Tarix: 28.03.2016

3227