Təsəvvürün təkəbbürü


Özünəinam hissi ilə təkəbbürlülük arasında cəmi bircə addım var.

Və bu addım o qədər xırdadır ki, çox vaxt özünəinamı və təkəbbürü bir-birindən ayırmaq olmur.

 

Dini hədislərdə bu sərhədin xəfifliyi daha bəlağətli təsvir olunur. Deyilir ki, ey bəndeyi-fəqir təkəbbürlü deyiləm deyib öyünmə, çünki bu mənfi hiss, zülmət gecədə qara daş üzərində sakit hərəkət edən qarışqanın ayaq səsindən də gizlidir.Tarix: 28.03.2016

2997