Kommunal hazırcavablıq


- Elə uzanmısan ki, elə bil, qazın, işığın, suyun pulunu artıqlaması ilə ödəmisən.
- Sən də başımın üstünü elə kəsdirmisən ki, elə bil, bu evin qazını, işığını, suyunu atan evindən gətirirsən...


Tarix: 04.08.2015

5096

Ən çox gülünənlər