Qapalı, yoxsa kortəbii?


Adətən, kütləvi gənclik müasirliyi əyin-başın, saçın-bığın uzun-güdəliyində görür.
Bu, sadəcə, bioloji və müvəqqəti gəncliyin həyat tərzidir ki, yaşın azlığı ilə ölçülür.
Bütün ideologiyalar dəlləkliyi məhz bu gəncliyin üzərində sınaqdan keçirir.

Bu bioloji gənclik yaşamaq uğrunda mübarizədən xilas ola bilmirlər. çünki kortəbiilikləri üzündən bütün həyatları yaşamaq uğrunda mübarizədə keçir.


Tarix: 10.03.2016

3890