Dəyəri utandıran qiymət


Belə bir fikir var ki, bazarda qiymətlərin qalxması ilə cəmiyyətdə dəyərlərin düşməsi düz mütənasibdir.

Bu necə baş verir? Əvvəlcə qiymət və dəyərin fərqini izah edək. Məsələn, bir üzük vitrində qiymətli əşyadır, amma onu kimsə alıb arvadının barmağına keçirsə, dəyərə çevrilir.

Qiymətlər o zaman qalxır ki, ölkədə iqtisadi, siyasi, hərbi böhran baş verir və bu böhrandan istifadə edən işbazlar heç bir mənəvi, əxlaqi dəyərlərə önəm verməyərək, yalnız qazanc haqqında düşünürlər. Vətən, millət, vicdan kimi dəyərlər arxaya, yük yerinə keçir.


Tarix: 07.03.2016

26764