Elmin keşməkeşli yolu


Vaxtilə əcdadlarımız övladlarına vəsiyyət edirdilər ki, elm arxasınca Çinə qədər get.

İndiki atalar uşaqları yolun o biri üzündəki məktəbə göndərə bilmirlər.

İş gör nə yerdədir ki, atalar övladlarını universitetlərə ruhlandırmaq üçün, adətən, belə deyirlər:
- Universitetə girsin, oxumaq mənlikdir!


Tarix: 02.03.2016

5958