Fikrindən dönməyən məişət


Fikrini dəyişmək fikir adamlarına xas olan keyfiyyətdir.

Bir də var dəyişməz olan məişət şüuru.

Cəmiyyət o zaman durğunluğa, çıxılmazlığa düçar olur ki, məişət şüuru fərdi düşüncələri üstələyir və ictimai əqidəyə çevirilir.


Tarix: 26.02.2016

37869