Valideyn borcu


Övlad valideynin həm də borclarının davamıdır.

“Gələn gedənə rəhmət oxutdurur” deyimi də buradan yaranıb.


Tarix: 25.02.2016

28781