Şakirin şikarı


Şifahi, daha sonra isə yazılı ədəbiyyatımızda, az qala, bütün xalq mahnılarımızda kişini ətyeyənlərə - şirə, pələngə, onun qıyqacı baxışlı xanımını isə otyeyənlərə - ceyrana, cüyürə bənzətmək şüuraltımızdakı atavizmin üzə çıxmasıdır.

Şir ceyranla yalnız onu parçalayanda münasibətə girir.

Maraqlısı budur ki, kişinin qadına şikar kimi baxması məsələsi yalnız incəsənətin hesabına ənənəyə çevirilib.


Tarix: 22.02.2016

11341