Tarix kinin təkrarıdır


Hələ çar Rusiyası dövründə rus yazıçısı Dostoyevski çara ünvanladığı məktublarda yazırdı ki, İstanbulu türklərdən geri almaq lazımdır.

Birinci Dünya müharibəsi zamanı kilsə Antanta ittifaqını türklərdən Konstantinopolun qisasını almağa təhrik edirdi.

Bu gün Suriya ərazisinə atılan bombalar bu torpaqlardakı köhnə yaraların qasnağını qoparır.


Tarix: 20.02.2016

51669