Maykılın yarsı

Kasıba uzanan əllər

Atalar və oğullar
Kirpi.Info